MUZIKĀLĀS STATUJAS

Sākot skanēt video mūzikai, visi aktīvi dejojiet atbilstoši dzirdamajai dziesmai!

Kad video mūzika apklust, sastingstiet kādā pozā! Kad atsāk skanēt – turpiniet dejot!

Izveidojiet video ierakstu, kurā redzama visa komanda vienlaicīgi izpildot uzdevumu un aktīvi dejojot!

 

4 punkti

 

 

 

UZDEVUMI:

TAS IR TIKAI LAIKA JAUTĀJUMS

SLEPENAIS KODS

MUZIKĀLĀS STATUJAS